Ε.Π.Η.Ε.Μ.Θ. - Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης και Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Ταμεία Μ.Μ.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 43, Εμπορικό Κέντρο ΠΛΑΤΕΙΑ, 546 23 2310278271, 2310251940 2310251945
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Αθήνας Σισίνη 18 & Ηριδανού 5, 115 28, Αθήνα 2107264700 2107293631
Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20, 117 43, Αθήνα 2109212727 2109212521
Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης Σ. Γεωργίου 5, 546 23, Θεσσαλονίκη 2310278426