Ε.Π.Η.Ε.Μ.Θ. - Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης και Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μπόκου Δέσποινα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσελεπή Ελένη

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τζάγιας Γεώργιος

ΤΑΜΙΑΣ

Τσίρλη Θωμαή

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Παρασκευοπούλου Μαρίκα

Ρίζος Δημήτριος

Καλιώτου Κυριακή