Ε.Π.Η.Ε.Μ.Θ. - Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης και Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Θ. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης καλεί τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Ένωσης σε τακτική Γενική Συνέλευση (άρθρο 15 και 16 του Καταστατικού) στις 22 Απριλίου 2007, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00π.μ. που θα γίνει στην αίθουσα Νικ. Γερμανός (Δ.Ε.Θ., περίπτερο 8, 2ος όροφος, δίπλα στο Παλαί ντε Σπορ), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ταμειακός Απολογισμός και Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3. Έγκριση Προϋπολογισμού νέας χρήσης 2007-2008.
4. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής.
5. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για διαπραγμάτευση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων.
6. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και για οποιοδήποτε ζήτημα, κατά τον χρόνο που αυτό κρίνει σκόπιμο ή οι ιδιαίτερες περιστάσεις το επιβάλλουν.
7. Ψηφοφορία για τα πεπραγμένα και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Προτάσεις και επερωτήσεις.
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν την Δευτέρα 23 Απριλίου 2007, στα γραφεία της Ένωσης (Καρ. Ντήλ 29, 4ος όροφος), από τις 9:00 μέχρι τις 19:00.
 
Τα μέλη που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για ένα από τα όργανα της Ένωσης (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή και Εφορευτική Επιτροπή), πρέπει να υποβάλουν δήλωση πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, δηλαδή από την ημέρα προκήρυξης της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την Παρασκευή 13 Απριλίου 2007 και ώρες 9:00 – 19:00, στη γραμματεία της Ένωσης ή να αποστείλουν με fax τη δήλωση υποψηφιότητας.
 
Υπενθυμίζουμε στα μέλη ότι, για τη σωστή διεξαγωγή των εκλογών, πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.
 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
Γεώργιος Τζάγιας Διαμάντω Γαλανού