Ε.Π.Η.Ε.Μ.Θ. - Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης και Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Θ.

            Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης καλεί τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Ένωσης σε τακτική Γενική Συνέλευση (άρθρο 15 και 16 του Καταστατικού) στις 11 Μαϊου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00π.μ. που θα γίνει στην αίθουσα Αλέξανδρος του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» (Λεωφόρος Στρατού & 3ης Σεπτεμβρίου γωνία, απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Ταμειακός Απολογισμός και Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού νέας χρήσης 2008 - 2009.
  4. Ψηφοφορία για τα πεπραγμένα και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Προτάσεις και επερωτήσεις.

΄Οποιο από τα μέλη επιθυμεί να πάρει τον Ταμειακό Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό νωρίτερα από την Γενική Συνέλευση, μπορεί να απευθυνθεί στη Γραμματεία της ΄Ενωσης και να τα παραλάβει προσωπικά.

 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο