Ε.Π.Η.Ε.Μ.Θ. - Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης και Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Συνέλευση εργαζομένων στα Μέσα της ΜΕΕ ΑΕ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

                                                        Θεσσαλονίκη, 2 Μαρτίου 2017

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΜ-Θ, της ΕΠΗΕΘ και της ΕΤΗΠΤ-Θ συγκαλούν συνέλευση όλων των εργαζομένων στα Μέσα της ΜΕΕ ΑΕ.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, στις 12.00, στην αίθουσα συνεδρίων της ΕΣΗΕΜ-Θ (3ος όροφος).

            Η παρουσία όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη.

 

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια