Ε.Π.Η.Ε.Μ.Θ. - Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης και Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Τακτική Γενική Συνέλευση μελών της Ε.Π.Η.Ε.Θ. στις 24/04/2005

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Θ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης καλεί τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Ένωσης σε τακτική Γενική Συνέλευση (άρθρο 15,16 και 17 του Καταστατικού) στις 24 Απριλίου 2005, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00π.μ. που θα γίνει στην αίθουσα Νικ. Γερμανός (Δ.Ε.Θ., περίπτερο 8, 2ος όροφος , δίπλα στο Παλαί ντε Σπόρ), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Ταμειακός Απολογισμός και Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού νέας χρήσης.
  4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής
  5. Προτάσεις και επερωτήσεις

Τα μέλη που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για ένα από τα όργανα της 'Ένωσης, πρέπει να υποβάλουν δήλωση πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι τις 15 Απριλίου 2005, ημέρα Παρασκευή και ώρες 9:00π.μ - 1:00μ.μ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο