Ε.Π.Η.Ε.Μ.Θ. - Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης και Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης

Ιστορικό

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το 1948 ιδρύεται η Ένωση Υπαλληλικού Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Π.Η.Ε.Θ.), με τη σημερινή μορφή της: Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Η.Ε.Θ.), από τους Θεαγένη Καρέτσο, Χρήστο Χρήστου, Θεμιστοκλή Σαμαρά, Ιπποκράτη Ησαϊάδη, Δημήτριο Ζουμπατόπουλο, Πέτρο Λαζαρίδη, Κων/νο Κουνάκο, Δημήτριο Σανταλτζίδη, Ιωάννη Μπλέτσο και Σωτήριο Φωτιάδη.

Η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. είχε σαν θέμα την διεκδίκηση της σωστής και δίκαιης κατανομής του αγελιόσημου για την Ένωσή μας, όπως προέβλεπε και ο σχετικός Νόμος για την Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

Οι αγώνες που ξεκίνησαν οι ιδρυτές της Ένωσης, συνεχίζονται ως και σήμερα. Είναι οι αγώνες ανθρώπων που ο καθένας από τη θέση του συμβάλλει σε όλη τη διαδικασία της ενημέρωσης. Δηλαδή στη διαδικασία που αρχικά ευαισθητοποιεί και στη συνέχεια καθιστά ενεργό τον πολίτη.

Σήμερα ζούμε στην εποχή της ενημέρωσης. Το κάθε τι που συμβαίνει σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου έχει επίπτωση θετική ή αρνητική σε όλες τις άλλες.

Αποτελεί επομένως αναγκαιότητα των καιρών οι πολίτες κάθε χώρας να λειτουργούν ως ελεύθερα και υπεύθυνα άτομα και να είναι σωστά πληροφορημένα για όσα μικρά ή μεγάλα γεγονότα συμβαίνουν μέσα και έξω από τα δικά τους σύνορα.

Σ’ αυτόν τον μηχανισμό συμμετέχει και η Ένωση Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης